Versiunea Romana     English Version
  ICECHIM - Departamentul de Tehnologie Chimica si Petrochimica
Home

  


Despre Noi

  


Contact

Dep. TEHNOLOGIE CHIMICA
SI PETROCHIMICA
Realizarea unor auxiliari moderni pe bază de surfactanți pentru industriile de prelucrare a metalelor, textilă și procesele de decontaminare a deșeurilor radioactive
Metode de analiza
pentru controlul
produselor si
proceselor
(petro)chimice
 ECOSURF    

DESPRE PROIECT
 • Finanțare: Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Programul "Cercetare de excelenta"
 • Categoria de proiect: Modul I CEEX
 • Valoarea proiectului: 1.000.000 lei
 • Durata contractului: 24 luni
 • Rezumatul proiectului:
  • Se propune realizarea unui proiect prin care sa se realizeze lucrari de cercetare si dezvoltare tehnologica la nivel aplicativ, precompetitiv si transfer tehnologic, realizarea unui parteneriat de lunga durata intre participanti, in domeniul auxiliarilor pe baza de surfactanti, prin care sa se asigure cresterea competitivitatii acestor produse si reducerea impactului negativ asupra mediului.
  • Proiectul isi propune sa elaboreze noi auxiliari pe baza de surfactanti pentru industria de prelucrare a metalelor (emulsii si microemulsii), pentru industria textila (agenti de mercerizare, hidrofilizare, agenti de finisaj textil), emulgatori pentru recuperarea uleiurilor minerale contaminate radioactiv, precum si un sistem de membrane lichide pentru separarea metalelor radioactive. In acest scop ofertantii propun sa se realizeze o serie de activitati, care in principal constau in selectionarea pe baza unei metodologii fundamentate pe baze stiintifice a compozitiei auxiliarilor, in concordanta cu parametrii activitatii superficiale (HLB, punct de tulburare, capacitate de udare, tensiune superficiala, putere de spumare, capacitate de emulsionare). Se are in vedere asigurarea protectiei mediului, in conformitate cu directivele CEE si cu legislatia nationala. Prin participarea la proiect a potentialului fabricant- S.C.CHEMIX se urmareste aplicarea in practica a rezultatelor obtinute in urma derularii proiectului
  • Cercetarile vor avea ca obiectiv studierea si elaborarea unor auxiliari fara impact negativ asupra mediului Exemple sunt inlocuirea nonilfenolului etoxilat cu alti surfactanti proveniti din materii prime regenerabile (alcooli, acizi sau esteri etoxilati) si selectionarea unor derivati de uleiuri vegetale (esteri metilici) in conditiile constantei parametrilor activitatii superficiale si a valorii de utilizare. Elaborarea pentru industria textila a unor auxiliari cu continut de enzime reprezinta un element de noutate, conferind avantaje tehnico-economice semnificative.
  • Auxiliarii pe baza de surfactanti ce vor fi elaborati se utilizeaza in practica sub forma unor sisteme coloidale; proiectul se incadreaza in capitolul 4 al Nanostiinte si nanotehnologii, materiale si noi procese de productie, pct 4.3 Productii noi din ariile tematice S&T. Domenii conexe sunt 6.1 Schimbari climatice, poluare si risc pentru preocuparile de protectie a mediului si 4.4 Materiale si tehnologii avansate pentru aplicatiile intersectoriale ale auxiliarilor abordati.
  • Complexitatea tematicii este determinata de integrarea in proiect a activitatilor de realizare a auxiliarilor pe baza de materii prime bioregenerabile (surfactanti, enzime), de multitudinea domeniilor de utilizare abordate (industria de prelucrare a metalelor, activitati nucleare, industrie textila). Selectionarea componentilor auxiliarilor se face pe baza unor criterii fundamentate stiintific. Proiectul isi propune finalizarea activitatilor prin transferul produselor si respectiv tehnologiilor la partenerii CHEMIX si CCMMM in vederea introducerii in fabricatie.

PARTENERI
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE – ICECHIM
  Spl. Independentei 202, sector 6, 060021, Bucuresti
  Director de proiect: Dr.ing. Aurelia PISCUREANU ; tel: 021-316.30.89; apiscureanu@icechim.ro
 • UNIVERSITATEA din Bucuresti
  bd. M. Kogalniceanu nr. 36-46, sector 5, Bucuresti
  Dr.ing. Stela FLORESCU; tel:021-314.35.08/174; flo@rnc.ro
 • S.C. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE SI MEMBRANE SA (CCMMM) Bucuresti
  Str. Splaiul Independentei nr.202B, 060041, Bucuresti
  Dr.ing. Demetra SIMION; tel: 021-316.28.15; nuta_demetra@yahoo.com
 • Universitatea Politehnica Bucuresti - Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
  Str. Polizu nr 1, sector 1, Bucuresti
  Conf. Dr. ing. Anca MARTON, tel 021-4023940 ; al_marton@chim.upb.ro
 • RAAN - SUCURSALA DE CERCETĂRI NUCLEARE SCN
  str. Campului nr.1,Mioveni
  dr.fiz. Ion V. Popescu; tel: 0248-213.400/173; ivpopescu@nuclear.ro
 • S.C. CHEMIX S.R.L.
  bd. I. Maniu nr. 61, sector 6, Bucuresti
  ing. Ioan FLORESCU, tel. 0744.50.09.45; flo@rnc.ro

ETAPE
 • Etapa I
  Diagnoza tehnico-economica privind situatia actuala si tendintele pe plan mondial in domeniul proiectului prin analiza tehnico-economica privind situatia si perspectiva auxiliarilor pe baza de surfactanti.
 • Etapa II
  Studii experimentale pentru selectionarea compozitiei optime a auxiliarilor
 • Etapa III
  Elaborarea tehnologiilor de fabricatie a auxiliarilor cu proprietati dirijate pentru industria textila, prelucrare metale si conditionarea deseurilor radioactive. Diseminare rezultate stiintifice.
 • Etapa IV
  Elaborarea tehnologiilor de obtinere a unor materiale membranare.
 • Etapa V
  Transferul tehnologiilor si valorificarea rezultatelor cercetarii in activitatea industriala.

CONTACT
 • general.manager@icechim.ro


Icechim © 2009 - 2020 Activitate | Spatii | Echipa | Proiecte | Manifestari Stiintifice | Contact    

Logo Symbol Mediasoft